Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 211

Świat cały odkupiony

1
Świat cały odkupiony.
Za wszystkich umarł Pan,
by człek mógł być zbawiony,
odzyskać dawny stan.
Refren
Przez świętą krew Mesjasza
nas czeka Boski stan.
W tym leży pewność nasza,
bo tak nas uczył Pan.
2
A Chrystus Pan jest drzwiami,
co wiodą w nieba próg,
gdzie Pan się złączy z nami,
gdzie da koronę Bóg.
3
Kto jednak chce się dostać
przed Chrystusowy tron,
ten musi świętym zostać
i żyć tak, jak żył On.
4
Lecz kto zwycięsko stoczy
w imieniu Pańskim bój,
ten ujrzy na swe oczy
niebiańskiej chwały zdrój.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
211

Świat cały odkupiony

1
Świat cały odkupiony.
Za wszystkich umarł Pan,
by człek mógł być zbawiony,
odzyskać dawny stan.
Refren
Przez świętą krew Mesjasza
nas czeka Boski stan.
W tym leży pewność nasza,
bo tak nas uczył Pan.
2
A Chrystus Pan jest drzwiami,
co wiodą w nieba próg,
gdzie Pan się złączy z nami,
gdzie da koronę Bóg.
3
Kto jednak chce się dostać
przed Chrystusowy tron,
ten musi świętym zostać
i żyć tak, jak żył On.
4
Lecz kto zwycięsko stoczy
w imieniu Pańskim bój,
ten ujrzy na swe oczy
niebiańskiej chwały zdrój.
Koniec