Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 21

Jak dobry Stwórca Bóg

1
Jak dobry Stwórca Bóg!
On zsyła tyle łask
dla dobra swoich wiernych sług
i daje Prawdy blask.
2
Sam Syna swego dał,
by świat odkupił krwią,
by człowiek dobroć Ojca znał
i poznał marność swą.
3
Syn dał nam Prawdy moc,
nauczył Ojca czcić
i zmienił w jasność czarną noc,
nauczył w Prawdzie żyć.
4
Nadziei dał nam zdrój,
w cierpieniu kazał trwać;
opieką darzy Kościół swój,
bo chce mu chwałę dać.
5
Więc służmy Panu wciąż
ze wszystkich naszych sił,
bo tak ma czynić święty mąż,
gdy chce, by Pan z nim był.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
21

Jak dobry Stwórca Bóg

1
Jak dobry Stwórca Bóg!
On zsyła tyle łask
dla dobra swoich wiernych sług
i daje Prawdy blask.
2
Sam Syna swego dał,
by świat odkupił krwią,
by człowiek dobroć Ojca znał
i poznał marność swą.
3
Syn dał nam Prawdy moc,
nauczył Ojca czcić
i zmienił w jasność czarną noc,
nauczył w Prawdzie żyć.
4
Nadziei dał nam zdrój,
w cierpieniu kazał trwać;
opieką darzy Kościół swój,
bo chce mu chwałę dać.
5
Więc służmy Panu wciąż
ze wszystkich naszych sił,
bo tak ma czynić święty mąż,
gdy chce, by Pan z nim był.
Koniec