Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 206

O jak błogi ten czas

1
O, jak błogi ten czas,
gdy Zbawiciel wśród nas
rządy swoje zaczyna wśród chwał.
Zaczną się lepsze dni,
chwała niech będzie Ci,
żeś nam dożyć tej chwili dziś dał.
Refren
Gdy już nastał ten czas,
zaśpiewajmy dziś wraz!
Do nieba Pan przyszedł wziąć nas.
2
Połączeni wraz z Nim
głosem chwalmy Go swym,
niech nam rządzi po wieki nasz Pan.
Pan naprawi zły świat
przez czas tysiąca lat
i przywróci doskonały stan.
3
A gdy świat wstanie znów,
spełni się Prawda Słów,
którą ludziom dał sam Stwórca Bóg,
i nastanie znów raj,
będzie żyć ziemski kraj,
Ziemia będzie podnóżkiem Twych nóg.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
206

O jak błogi ten czas

1
O, jak błogi ten czas,
gdy Zbawiciel wśród nas
rządy swoje zaczyna wśród chwał.
Zaczną się lepsze dni,
chwała niech będzie Ci,
żeś nam dożyć tej chwili dziś dał.
Refren
Gdy już nastał ten czas,
zaśpiewajmy dziś wraz!
Do nieba Pan przyszedł wziąć nas.
2
Połączeni wraz z Nim
głosem chwalmy Go swym,
niech nam rządzi po wieki nasz Pan.
Pan naprawi zły świat
przez czas tysiąca lat
i przywróci doskonały stan.
3
A gdy świat wstanie znów,
spełni się Prawda Słów,
którą ludziom dał sam Stwórca Bóg,
i nastanie znów raj,
będzie żyć ziemski kraj,
Ziemia będzie podnóżkiem Twych nóg.
Koniec