Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 2

Tyś kazał nam, o Panie mój

1
Tyś kazał nam, o Panie mój,
w pokorze zawsze żyć,
cierpliwie znosić trud i znój
i zawsze wiernym być.
Twe Ciało, któreś za mnie dał,
pokarmem moim jest.
Tyś na nas Ducha swego zlał,
Tyś nam dał Ducha chrzest.
2
Zapomnieć Cię nie mogę,
nie, boś Ty nadzieją mą,
a choć świat ze mnie śmieje się,
ja wierzę w Prawdę Twą.
Za przykład biorąc słowa Twe,
w pokorze serce drga,
Twą wolę, Panie, pełnić chce
oddana dusza ma.
3
Gdy na Cię zwracam oczy swe,
to przypomina mi
największe dobrodziejstwo Twe,
co płynie z Twojej krwi.
Zapomnieć o tym chce dziś świat,
coś zań przelewał krew,
lecz dla mnie Tyś jak wonny kwiat,
więc staję na Twój zew.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
2

Tyś kazał nam, o Panie mój

1
Tyś kazał nam, o Panie mój,
w pokorze zawsze żyć,
cierpliwie znosić trud i znój
i zawsze wiernym być.
Twe Ciało, któreś za mnie dał,
pokarmem moim jest.
Tyś na nas Ducha swego zlał,
Tyś nam dał Ducha chrzest.
2
Zapomnieć Cię nie mogę,
nie, boś Ty nadzieją mą,
a choć świat ze mnie śmieje się,
ja wierzę w Prawdę Twą.
Za przykład biorąc słowa Twe,
w pokorze serce drga,
Twą wolę, Panie, pełnić chce
oddana dusza ma.
3
Gdy na Cię zwracam oczy swe,
to przypomina mi
największe dobrodziejstwo Twe,
co płynie z Twojej krwi.
Zapomnieć o tym chce dziś świat,
coś zań przelewał krew,
lecz dla mnie Tyś jak wonny kwiat,
więc staję na Twój zew.
Koniec