Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 197

Mej wiary nie przełamie wróg

1
Mej wiary nie przełamie wróg,
bo z Ducha czerpię ją,
a Ducha tego dał mi Bóg;
Bóg jest ucieczką mą.
2
Zwycięski stoczę z wrogiem bój,
bo wiara daje moc.
Obroni mnie Zbawiciel mój,
gdy przyjdzie zdradna noc.
3
Oczyma wiary widzę to,
co Bóg objawił nam,
więc oprę się, gdy przyjdzie zło,
bo ze mną jest Bóg sam.
4
Ta wiara każe dążyć mi
za moim Zbawcą w ślad;
a kiedy wierzę w lepsze dni,
nie lękam się już zdrad.
5
O, wzmocnij, Panie, wiarę mą
i dodaj sercu sił,
i racz udzielić łaskę Twą,
bym z Tobą wiecznie żył.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
197

Mej wiary nie przełamie wróg

1
Mej wiary nie przełamie wróg,
bo z Ducha czerpię ją,
a Ducha tego dał mi Bóg;
Bóg jest ucieczką mą.
2
Zwycięski stoczę z wrogiem bój,
bo wiara daje moc.
Obroni mnie Zbawiciel mój,
gdy przyjdzie zdradna noc.
3
Oczyma wiary widzę to,
co Bóg objawił nam,
więc oprę się, gdy przyjdzie zło,
bo ze mną jest Bóg sam.
4
Ta wiara każe dążyć mi
za moim Zbawcą w ślad;
a kiedy wierzę w lepsze dni,
nie lękam się już zdrad.
5
O, wzmocnij, Panie, wiarę mą
i dodaj sercu sił,
i racz udzielić łaskę Twą,
bym z Tobą wiecznie żył.
Koniec