Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 195

Weselmy się w ten błogi czas

1
Weselmy się w ten błogi czas,
bo Chrystus przyszedł drugi raz
wypełnić Boski plan.
Nie jako człowiek, lecz Pan, Król
przychodzi leczyć śmierć i ból,
[:podźwignąć ziemski stan.:]
2
Choć teraz znosim ciężki trud,
choć ucisk gniecie ziemski lud,
weselmy, bracia, się;
bo gdy ucisku minie zło,
Pan w łasce swojej sprawi to,
[:że przyjmie w niebo mię.:]
3
Wypełnia się treść Bożych słów,
i wkrótce pozna ziemia znów,
kto Pan jej, kto jej Bóg.
Z wdzięcznością przyjmie zdroje łask,
gdy Tysiąclecia błyśnie blask,
[:u Pańskich klęcząc nóg.:]
4
Lecz zanim ziemię dźwignie Pan,
wprzód zmieni Kościół w Boski stan,
w dziedzictwo przyjmie nas.
Jak Oblubieniec przyjmie On
Oblubienicę na swój tron,
[:by rządzić wieczny czas.:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
195

Weselmy się w ten błogi czas

1
Weselmy się w ten błogi czas,
bo Chrystus przyszedł drugi raz
wypełnić Boski plan.
Nie jako człowiek, lecz Pan, Król
przychodzi leczyć śmierć i ból,
[:podźwignąć ziemski stan.:]
2
Choć teraz znosim ciężki trud,
choć ucisk gniecie ziemski lud,
weselmy, bracia, się;
bo gdy ucisku minie zło,
Pan w łasce swojej sprawi to,
[:że przyjmie w niebo mię.:]
3
Wypełnia się treść Bożych słów,
i wkrótce pozna ziemia znów,
kto Pan jej, kto jej Bóg.
Z wdzięcznością przyjmie zdroje łask,
gdy Tysiąclecia błyśnie blask,
[:u Pańskich klęcząc nóg.:]
4
Lecz zanim ziemię dźwignie Pan,
wprzód zmieni Kościół w Boski stan,
w dziedzictwo przyjmie nas.
Jak Oblubieniec przyjmie On
Oblubienicę na swój tron,
[:by rządzić wieczny czas.:]
Koniec