Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 194

Sam Pan przyjmie sługi swe

1
Sam Pan przyjmie sługi swe do nieba bram.
Bo nas wynagrodzić chce, jak przyrzekł nam.
Da nam w niebie Boski stan i chwały blask,
bo On jest Miłości Pan i pełen łask.
Refren
Niech brzmi Panu chwała cześć,
bo wielki jest nasz Pan.
Dziś chwałę trzeba wznieść
za Boski plan.
2
Sam Pan za nas życie dał, świat kupił krwią,
bo chciał, aby człowiek miał nadzieję swą.
Sam wybawił cały świat ze śmierci złej
i da światu tysiąc lat miłości swej.
3
Sam Pan nam obiecał dać Królestwo swe,
Sam nakazał w wierze trwać i modlić się.
Dziś obecny pośród nas, usunie ból,
bo Królestwa nastał czas, już przyszedł Król.
4
Ach, weź, Jezu, w niebo mnie i chwałę daj!
Niech proroctwo spełni się, niech błyśnie raj.
Niech Twój sprawiedliwy rząd podźwignie świat,
niech zakwitnie ziemski ląd jak rajski kwiat.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
194

Sam Pan przyjmie sługi swe

1
Sam Pan przyjmie sługi swe do nieba bram.
Bo nas wynagrodzić chce, jak przyrzekł nam.
Da nam w niebie Boski stan i chwały blask,
bo On jest Miłości Pan i pełen łask.
Refren
Niech brzmi Panu chwała cześć,
bo wielki jest nasz Pan.
Dziś chwałę trzeba wznieść
za Boski plan.
2
Sam Pan za nas życie dał, świat kupił krwią,
bo chciał, aby człowiek miał nadzieję swą.
Sam wybawił cały świat ze śmierci złej
i da światu tysiąc lat miłości swej.
3
Sam Pan nam obiecał dać Królestwo swe,
Sam nakazał w wierze trwać i modlić się.
Dziś obecny pośród nas, usunie ból,
bo Królestwa nastał czas, już przyszedł Król.
4
Ach, weź, Jezu, w niebo mnie i chwałę daj!
Niech proroctwo spełni się, niech błyśnie raj.
Niech Twój sprawiedliwy rząd podźwignie świat,
niech zakwitnie ziemski ląd jak rajski kwiat.
Koniec