Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 192

Gdzie gwiazdek błyszczy rój

1
Gdzie gwiazdek błyszczy rój,
gdzie błękit nieba lśni,
tam mieszka wielki Stwórca mój,
co zesłał Zbawcę mi.
2
Lecz choć daleko Bóg.
Wysoko Jego tron,
Bóg czyta w sercach Swoich sług,
bo wszechmogący On.
3
Wysoko w niebie tam
jest rzeka, z której wód
pić Bóg pozwala hojnie nam
przez odkupienia cud.
4
A odkupienie to
Syn Boży światu dał;
usunął grzech i śmierci zło
i łaskę na nas zlał.
5
Warunkiem łaski jest,
by wierzyć w Pańską krew.
A kto otrzyma Ducha chrzest,
ma szerzyć Prawdy siew.
6
Więc nieśmy Prawdę w świat,
radosną głośmy wieść,
że przez chwalebne tysiąc lat
Pan wróci światu cześć.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
192

Gdzie gwiazdek błyszczy rój

1
Gdzie gwiazdek błyszczy rój,
gdzie błękit nieba lśni,
tam mieszka wielki Stwórca mój,
co zesłał Zbawcę mi.
2
Lecz choć daleko Bóg.
Wysoko Jego tron,
Bóg czyta w sercach Swoich sług,
bo wszechmogący On.
3
Wysoko w niebie tam
jest rzeka, z której wód
pić Bóg pozwala hojnie nam
przez odkupienia cud.
4
A odkupienie to
Syn Boży światu dał;
usunął grzech i śmierci zło
i łaskę na nas zlał.
5
Warunkiem łaski jest,
by wierzyć w Pańską krew.
A kto otrzyma Ducha chrzest,
ma szerzyć Prawdy siew.
6
Więc nieśmy Prawdę w świat,
radosną głośmy wieść,
że przez chwalebne tysiąc lat
Pan wróci światu cześć.
Koniec