Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 19

Radości wielkiej nastał czas

1
Radości wielkiej nastał czas,
do chwały już wzywają nas,
bo Chrystus Pan na ziemi tej
już rządzi w wielkiej mocy swej.
Zbawca świata rządzi nami,
bo przyszedł w wielkiej mocy swej.
2
I aby zgładzić świata grzech,
śmierć poniósł, aby po dniach trzech
nagrodę z ręki Ojca miał
i odkupienie światu dał.
Chrystus w chwale z aniołami
już przyszedł w wielkiej mocy swej.
3
I pośród cierpień, poprzez trud
do Ojca przywiódł Pan swój lud.
Zasługę swoją przydał nam,
by Kościół Jego był bez plam.
Zbawca świata rządzi nami,
bo przyszedł w wielkiej mocy swej.
4
A kiedy wejdziem w nieba próg,
nagrodę chwały da nam Bóg
za wierność Słowu i za znój,
zwycięzcom, co stoczyli bój.
Chrystus w chwale z aniołami
już przyszedł w wielkiej mocy swej.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
19

Radości wielkiej nastał czas

1
Radości wielkiej nastał czas,
do chwały już wzywają nas,
bo Chrystus Pan na ziemi tej
już rządzi w wielkiej mocy swej.
Zbawca świata rządzi nami,
bo przyszedł w wielkiej mocy swej.
2
I aby zgładzić świata grzech,
śmierć poniósł, aby po dniach trzech
nagrodę z ręki Ojca miał
i odkupienie światu dał.
Chrystus w chwale z aniołami
już przyszedł w wielkiej mocy swej.
3
I pośród cierpień, poprzez trud
do Ojca przywiódł Pan swój lud.
Zasługę swoją przydał nam,
by Kościół Jego był bez plam.
Zbawca świata rządzi nami,
bo przyszedł w wielkiej mocy swej.
4
A kiedy wejdziem w nieba próg,
nagrodę chwały da nam Bóg
za wierność Słowu i za znój,
zwycięzcom, co stoczyli bój.
Chrystus w chwale z aniołami
już przyszedł w wielkiej mocy swej.
Koniec