Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 187

Wszystkie grzechy ludzkich win

1
Wszystkie grzechy ludzkich win
i słuszny Boga gniew
zgładził całkiem Boży Syn
przez krzyż swój i przez krew.
Refren
Jezus kupił nas,
własnością Jego świat.
Tysiąclecia nastał czas,
Królestwo lepszych lat.
2
Jezus zstąpił z górnych stron,
na ziemski zstąpił ląd.
I zajmuje już swój tron,
naprawi wszelki błąd.
3
Więc, Syonie, ciesz się, ciesz!
To czas jest twoich chwał,
przed tron Pański kornie śpiesz,
gdzie będziesz miejsce miał.
4
Tam otrzymasz Boski stan
i sądzić będziesz świat,
i wypełnisz Boski plan
przez błogie tysiąc lat.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
187

Wszystkie grzechy ludzkich win

1
Wszystkie grzechy ludzkich win
i słuszny Boga gniew
zgładził całkiem Boży Syn
przez krzyż swój i przez krew.
Refren
Jezus kupił nas,
własnością Jego świat.
Tysiąclecia nastał czas,
Królestwo lepszych lat.
2
Jezus zstąpił z górnych stron,
na ziemski zstąpił ląd.
I zajmuje już swój tron,
naprawi wszelki błąd.
3
Więc, Syonie, ciesz się, ciesz!
To czas jest twoich chwał,
przed tron Pański kornie śpiesz,
gdzie będziesz miejsce miał.
4
Tam otrzymasz Boski stan
i sądzić będziesz świat,
i wypełnisz Boski plan
przez błogie tysiąc lat.
Koniec