Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 182

Zanoszę Panu dzięki za łaskę

1
Zanoszę Panu dzięki
za łaskę, którą dał,
za hojność Jego ręki,
za łaskę przyszłych chwał.
Bo krew Najświętsza Pana
zbawiła z śmierci mnie,
a łaska obiecana
już dziś wypełnia się.
2
Więc chwałę Panu śpiewam,
u Jego klęcząc nóg,
i wiernie się spodziewam
wejść wkrótce w nieba próg.
Mój śpiew jest dla Jezusa,
bo On jest Zbawcą mym
i wierzę w krew Chrystusa,
chcę umrzeć razem z Nim.
3
Niech leci pod niebiosy
dziękczynnej pieśni ton.
Połączcie ze mną głosy,
wy święci z wszystkich stron.
Tam na niebiańskiej górze
naszego życia treść.
Więc razem w zgodnym chórze
śpiewajmy Panu cześć!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
182

Zanoszę Panu dzięki za łaskę

1
Zanoszę Panu dzięki
za łaskę, którą dał,
za hojność Jego ręki,
za łaskę przyszłych chwał.
Bo krew Najświętsza Pana
zbawiła z śmierci mnie,
a łaska obiecana
już dziś wypełnia się.
2
Więc chwałę Panu śpiewam,
u Jego klęcząc nóg,
i wiernie się spodziewam
wejść wkrótce w nieba próg.
Mój śpiew jest dla Jezusa,
bo On jest Zbawcą mym
i wierzę w krew Chrystusa,
chcę umrzeć razem z Nim.
3
Niech leci pod niebiosy
dziękczynnej pieśni ton.
Połączcie ze mną głosy,
wy święci z wszystkich stron.
Tam na niebiańskiej górze
naszego życia treść.
Więc razem w zgodnym chórze
śpiewajmy Panu cześć!
Koniec