Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 181

Już przepowiednia Świętych Ksiąg

1
Już przepowiednia Świętych Ksiąg
spełniła dzisiaj się,
bo zstąpił Pan na ziemski krąg,
zaczyna rządy swe.
2
I wnet nastanie lepszy los,
nastaną czasy chwał,
gdy wzbudzi zmarłych Pański głos
z odwiecznych grobu skał.
3
Gdy zmartwychwstania błyśnie świt,
świat pozna, że jest Bóg,
zapragnie zyskać wieczny byt
u Boskich prosząc nóg.
4
Więc głośmy światu cudną wieść,
Królestwa głośmy dni.
Śpiewajmy dziś na Pańską cześć:
ach, chwała, Zbawco Ci.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
181

Już przepowiednia Świętych Ksiąg

1
Już przepowiednia Świętych Ksiąg
spełniła dzisiaj się,
bo zstąpił Pan na ziemski krąg,
zaczyna rządy swe.
2
I wnet nastanie lepszy los,
nastaną czasy chwał,
gdy wzbudzi zmarłych Pański głos
z odwiecznych grobu skał.
3
Gdy zmartwychwstania błyśnie świt,
świat pozna, że jest Bóg,
zapragnie zyskać wieczny byt
u Boskich prosząc nóg.
4
Więc głośmy światu cudną wieść,
Królestwa głośmy dni.
Śpiewajmy dziś na Pańską cześć:
ach, chwała, Zbawco Ci.
Koniec