Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 18

Syonie, powstań, zbudź się już

1
Syonie, powstań, zbudź się już
i porzuć smutki, troski twe!
Zbawienia szaty na się włóż
i przyjąć Króla gotuj się.
2
Otrząśnij z siebie proch i pył,
co dziś zasłania tobie wzrok
i na świat wołaj z całych sił:
Królestwa nastał Pański Rok.
3
Dziś najpiękniejsza z wszystkich chwil
na ziemski wreszcie przyszła kraj,
więc przed twym Królem czoło schyl
i chwałę twemu Zbawcy daj.
4
Syonie, śpiewaj Panu cześć!
Królestwa Jego nadszedł czas.
Radosną światu ogłoś wieść,
że Mesjasz przyszedł zbawić nas.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
18

Syonie, powstań, zbudź się już

1
Syonie, powstań, zbudź się już
i porzuć smutki, troski twe!
Zbawienia szaty na się włóż
i przyjąć Króla gotuj się.
2
Otrząśnij z siebie proch i pył,
co dziś zasłania tobie wzrok
i na świat wołaj z całych sił:
Królestwa nastał Pański Rok.
3
Dziś najpiękniejsza z wszystkich chwil
na ziemski wreszcie przyszła kraj,
więc przed twym Królem czoło schyl
i chwałę twemu Zbawcy daj.
4
Syonie, śpiewaj Panu cześć!
Królestwa Jego nadszedł czas.
Radosną światu ogłoś wieść,
że Mesjasz przyszedł zbawić nas.
Koniec