Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 176

Ach, przyjm mnie, Zbawco, w progi Twe

1
Ach, przyjm mnie, Zbawco, w progi Twe,
ja przyjmę trudny krzyż!
Me serce Ciebie wielbić chce,
ach, dłoń mi swoją zbliż.
2
Gdy przyjdzie na mnie chwila zła,
ach, broń mnie, Zbawco, broń!
Ja wierzę, że mi siłę da
Twa opiekuńcza dłoń.
3
Od krzyża płynie Prawdy blask,
rozjaśnia drogę nam,
bo przez krzyż wiernym zdroje łask
udziela Zbawca sam.
4
I wąską ścieżką pośród skał
podążam w nieba próg,
bo obietnicę Zbawca dał
dla wiernych swoich sług.
5
A kto w wędrówce wytrwa tej,
zwycięsko wyjdzie z prób,
Pan przyjmie go w miłości swej,
nagrodzi u swych stóp.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
176

Ach, przyjm mnie, Zbawco, w progi Twe

1
Ach, przyjm mnie, Zbawco, w progi Twe,
ja przyjmę trudny krzyż!
Me serce Ciebie wielbić chce,
ach, dłoń mi swoją zbliż.
2
Gdy przyjdzie na mnie chwila zła,
ach, broń mnie, Zbawco, broń!
Ja wierzę, że mi siłę da
Twa opiekuńcza dłoń.
3
Od krzyża płynie Prawdy blask,
rozjaśnia drogę nam,
bo przez krzyż wiernym zdroje łask
udziela Zbawca sam.
4
I wąską ścieżką pośród skał
podążam w nieba próg,
bo obietnicę Zbawca dał
dla wiernych swoich sług.
5
A kto w wędrówce wytrwa tej,
zwycięsko wyjdzie z prób,
Pan przyjmie go w miłości swej,
nagrodzi u swych stóp.
Koniec