Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 173

Kiedy serce z żalu drga

1
Kiedy serce z żalu drga, śpiesz do Pana tu,
On ci ulgę w smutku da, tylko ufaj Mu.
I przed Ojcem głowę zniż, sercem się do Niego zbliż,
a pociechę da ci krzyż, tylko ufaj Mu!
2
Niechaj święty Pana znak prowadzi cię wciąż.
Jak wędrowny biały ptak ty za Panem dąż.
On cię wiedzie w Pański ślad, On obroni cię od zdrad;
w nim nadzieja lepszych lat. Tylko ufaj Mu!
3
Za sztandarem wiary tym idąc, doznasz łask;
światłość Prawdy znajdziesz w Nim i słoneczny blask.
Bo przez krzyż nas kupił Pan, przez krzyż dźwignął ziemski stan,
przez krzyż spełnił Boski plan. Przezeń niebo da!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
173

Kiedy serce z żalu drga

1
Kiedy serce z żalu drga, śpiesz do Pana tu,
On ci ulgę w smutku da, tylko ufaj Mu.
I przed Ojcem głowę zniż, sercem się do Niego zbliż,
a pociechę da ci krzyż, tylko ufaj Mu!
2
Niechaj święty Pana znak prowadzi cię wciąż.
Jak wędrowny biały ptak ty za Panem dąż.
On cię wiedzie w Pański ślad, On obroni cię od zdrad;
w nim nadzieja lepszych lat. Tylko ufaj Mu!
3
Za sztandarem wiary tym idąc, doznasz łask;
światłość Prawdy znajdziesz w Nim i słoneczny blask.
Bo przez krzyż nas kupił Pan, przez krzyż dźwignął ziemski stan,
przez krzyż spełnił Boski plan. Przezeń niebo da!
Koniec