Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 172

O, Jezu, Zbawco nasz, ja wierzę Ci

1
O, Jezu, Zbawco nasz, ja wierzę Ci,
że mi Koronę dasz w Królestwa dni.
I wszystko Tobie dam, co tu na ziemi mam,
bo wierzę Ci, bo wierzę Ci.
2
Kupiłeś mnie swą krwią, o Panie mój!
Tyś jest ucieczką mą, Tyś życia zdrój.
A dobroć Twoich łask roztacza wkoło blask
Po wszystkie dni; ja wierzę Ci.
3
A choć mnie dręczy ból, nie skarżę się;
boś Ty miłości Król, nagrodzisz mię.
Niech więc od ziemskich stron pieśń leci przed Twój tron,
Niech wszędzie brzmi: ja wierzę Ci.
4
A gdy w wędrówce mej już przyjdzie grób,
to w niebo przyjąć chciej w nagrodę prób.
Otrzymam Boski stan, bo tak obiecał Pan.
Ja wierzę Mu, ja wierzę Mu!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
172

O, Jezu, Zbawco nasz, ja wierzę Ci

1
O, Jezu, Zbawco nasz, ja wierzę Ci,
że mi Koronę dasz w Królestwa dni.
I wszystko Tobie dam, co tu na ziemi mam,
bo wierzę Ci, bo wierzę Ci.
2
Kupiłeś mnie swą krwią, o Panie mój!
Tyś jest ucieczką mą, Tyś życia zdrój.
A dobroć Twoich łask roztacza wkoło blask
Po wszystkie dni; ja wierzę Ci.
3
A choć mnie dręczy ból, nie skarżę się;
boś Ty miłości Król, nagrodzisz mię.
Niech więc od ziemskich stron pieśń leci przed Twój tron,
Niech wszędzie brzmi: ja wierzę Ci.
4
A gdy w wędrówce mej już przyjdzie grób,
to w niebo przyjąć chciej w nagrodę prób.
Otrzymam Boski stan, bo tak obiecał Pan.
Ja wierzę Mu, ja wierzę Mu!
Koniec