Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 171

Oczyma ducha widzim Twą obecność

1
Oczyma ducha widzim Twą obecność, Panie nasz,
a serc naszych skrucha sprawi,
że nam wkrótce chwałę dasz.
Kto Twoje imię błogosławi,
Ty dlań łaskę masz.
Pan już jest pośród nas.
Refren
Chwała Panu Alleluja!
Chwała Panu Alleluja!
Chwała Panu Alleluja!
Królestwa nadszedł czas!
2
Ja w Panu swoją ufność złożę,
Jemu służyć chcę;
widzę, że z Ksiąg Świętych Słowo Boże
dziś wypełnia się.
Już Tysiąclecia wschodzą zorze
i zwiastują Cię,
Królestwa nadszedł czas!
3
Dziś jasna chwila dla ludzkości,
mija stary świat,
bo nad nami rządzi Pan w miłości,
zniknie grzechu ślad,
a w miejsce błędu, walk i złości,
zaprowadzi ład,
bo dobry jest nasz Pan.
4
A Król nam rękę swoją poda
i zawiedzie tam,
skąd żywota płynie czysta woda,
wśród niebiańskich bram;
gdzie cenna czeka nas nagroda,
gdzie Bóg mieszka sam,
tam czeka Boski stan.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
171

Oczyma ducha widzim Twą obecność

1
Oczyma ducha widzim Twą obecność, Panie nasz,
a serc naszych skrucha sprawi,
że nam wkrótce chwałę dasz.
Kto Twoje imię błogosławi,
Ty dlań łaskę masz.
Pan już jest pośród nas.
Refren
Chwała Panu Alleluja!
Chwała Panu Alleluja!
Chwała Panu Alleluja!
Królestwa nadszedł czas!
2
Ja w Panu swoją ufność złożę,
Jemu służyć chcę;
widzę, że z Ksiąg Świętych Słowo Boże
dziś wypełnia się.
Już Tysiąclecia wschodzą zorze
i zwiastują Cię,
Królestwa nadszedł czas!
3
Dziś jasna chwila dla ludzkości,
mija stary świat,
bo nad nami rządzi Pan w miłości,
zniknie grzechu ślad,
a w miejsce błędu, walk i złości,
zaprowadzi ład,
bo dobry jest nasz Pan.
4
A Król nam rękę swoją poda
i zawiedzie tam,
skąd żywota płynie czysta woda,
wśród niebiańskich bram;
gdzie cenna czeka nas nagroda,
gdzie Bóg mieszka sam,
tam czeka Boski stan.
Koniec