Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 17

Baranku Boży nasz

1
Baranku Boży nasz,
tyś umiłował świat,
Ty nam Królestwo Twoje dasz
i szczęście przyszłych lat.
2
Dziś Ci zanosim śpiew,
śpiewamy na Twą cześć.
Boś Ty nas kupił przez swą krew,
bo w Tobie życia treść.
3
Baranku Boży Ty!
Ślubujem dzisiaj Ci;
Tyś, Panie, w nas a w Tobie my
aż po wieczyste dni.
4
Baranku Boży daj,
niech przyjdzie chwila ta,
gdy uzna Prawdę cały świat
i błyśnie chwała Twa.
5
Baranku Boży mój!
Obecnyś pośród nas.
Wnet weźmiesz w niebo Kościół Twój,
połączysz się z nim wraz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
17

Baranku Boży nasz

1
Baranku Boży nasz,
tyś umiłował świat,
Ty nam Królestwo Twoje dasz
i szczęście przyszłych lat.
2
Dziś Ci zanosim śpiew,
śpiewamy na Twą cześć.
Boś Ty nas kupił przez swą krew,
bo w Tobie życia treść.
3
Baranku Boży Ty!
Ślubujem dzisiaj Ci;
Tyś, Panie, w nas a w Tobie my
aż po wieczyste dni.
4
Baranku Boży daj,
niech przyjdzie chwila ta,
gdy uzna Prawdę cały świat
i błyśnie chwała Twa.
5
Baranku Boży mój!
Obecnyś pośród nas.
Wnet weźmiesz w niebo Kościół Twój,
połączysz się z nim wraz.
Koniec