Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 165

Chwała Tobie, Ojcze Święty

1
Chwała Tobie, Ojcze Święty!
Chwała Tobie, Panie nasz!
W swej miłości niepojęty,
ukochany Zbawco nasz!
Niechaj imię Twe się święci
w sercach naszych wiecznie już,
Ty nam przymnóż dobrych chęci,
Ty nam łaski swoje mnóż.
2
My uwielbiać Ciebie chcemy
za Twą miłość, którąś miał,
lecz my słabi, cóż możemy
oddać Tobie, Panie chwał!
Tyś nam Syna zesłać raczył,
by odkupił nas swą krwią,
w nim żeś wszystko nam przebaczył,
grzechy nasze zmazał nią.
3
Śluby nasze Ci składamy,
pragnąc dla Cię tylko żyć.
Za Twym Synem podążamy,
chcemy naśladowcą być.
Twego Syna nam miłego,
który dla nas cierpiał tak,
tego wzoru wspaniałego,
coś wystawił nam na znak.
4
Niechaj Słowo Twe się święci
w nas obficie, Panie chwał,
byśmy byli rozwinięci,
byś z nas, Panie, owoc miał.
Ku Twej chwale, ku Twej chlubie,
boś Ty na to wybrał nas,
nas poświęcił, stworzył sobie,
i z Chrystusem pozwał wraz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
165

Chwała Tobie, Ojcze Święty

1
Chwała Tobie, Ojcze Święty!
Chwała Tobie, Panie nasz!
W swej miłości niepojęty,
ukochany Zbawco nasz!
Niechaj imię Twe się święci
w sercach naszych wiecznie już,
Ty nam przymnóż dobrych chęci,
Ty nam łaski swoje mnóż.
2
My uwielbiać Ciebie chcemy
za Twą miłość, którąś miał,
lecz my słabi, cóż możemy
oddać Tobie, Panie chwał!
Tyś nam Syna zesłać raczył,
by odkupił nas swą krwią,
w nim żeś wszystko nam przebaczył,
grzechy nasze zmazał nią.
3
Śluby nasze Ci składamy,
pragnąc dla Cię tylko żyć.
Za Twym Synem podążamy,
chcemy naśladowcą być.
Twego Syna nam miłego,
który dla nas cierpiał tak,
tego wzoru wspaniałego,
coś wystawił nam na znak.
4
Niechaj Słowo Twe się święci
w nas obficie, Panie chwał,
byśmy byli rozwinięci,
byś z nas, Panie, owoc miał.
Ku Twej chwale, ku Twej chlubie,
boś Ty na to wybrał nas,
nas poświęcił, stworzył sobie,
i z Chrystusem pozwał wraz.
Koniec