Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 164

Chrystusowi, hej, żołnierze

1
Chrystusowi, hej, żołnierze!
Czas do boju stanąć nam;
w imię Zbawcy, w świętej wierze
Jezus nas prowadzi sam.
Refren
I zbroję weź, tę Bożą zbroję,
potężny uchwyć Ducha miecz;
przyłbicą schroń czoło swoje,
wróg przed taką zbroją pierzchnie precz.
2
Dziś z daleka od nas trwoga,
Pan prowadzi nas na bój;
a gdy idziem w imię Boga,
chętnie zniesiem walki znój.
3
Śmiało nieśmy sztandar wiary,
światło Prawdy nieśmy w świat;
już się kończy ten wiek stary,
wschodzi słońce lepszych lat.
4
A lud Pański śmiało kroczy
za zbawienia Wodzem swym,
i wnet ujrzą nasze oczy
chwałę Stwórcy, razem z Nim.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
164

Chrystusowi, hej, żołnierze

1
Chrystusowi, hej, żołnierze!
Czas do boju stanąć nam;
w imię Zbawcy, w świętej wierze
Jezus nas prowadzi sam.
Refren
I zbroję weź, tę Bożą zbroję,
potężny uchwyć Ducha miecz;
przyłbicą schroń czoło swoje,
wróg przed taką zbroją pierzchnie precz.
2
Dziś z daleka od nas trwoga,
Pan prowadzi nas na bój;
a gdy idziem w imię Boga,
chętnie zniesiem walki znój.
3
Śmiało nieśmy sztandar wiary,
światło Prawdy nieśmy w świat;
już się kończy ten wiek stary,
wschodzi słońce lepszych lat.
4
A lud Pański śmiało kroczy
za zbawienia Wodzem swym,
i wnet ujrzą nasze oczy
chwałę Stwórcy, razem z Nim.
Koniec