Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 163

Do Twoich dzisiaj biegnę stóp

1
Do Twoich dzisiaj biegnę stóp,
najlepszy Panie, Zbawco nasz!
Bo choć nie szczędzisz gorzkich prób,
Ty łaskę dla mnie zawsze masz.
2
Na próby nie uskarżam się,
bo mnie w ten sposób wzmocnić chcesz,
cierpienie uszlachetnia mnie,
a Ty najlepiej o tym wiesz.
3
Więc choć świat dzisiaj gardzi mną,
choć szydzi ze mnie podły wróg,
ja cieszę się przyjaźnią Twą,
do Twoich zawsze spieszę nóg.
4
Bo czym świat dla mnie dzisiaj jest?
Ot ziemski proch i marny pył,
Tyś dał mi Swego Ducha chrzest,
bym z Tobą w niebie wiecznie żył.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
163

Do Twoich dzisiaj biegnę stóp

1
Do Twoich dzisiaj biegnę stóp,
najlepszy Panie, Zbawco nasz!
Bo choć nie szczędzisz gorzkich prób,
Ty łaskę dla mnie zawsze masz.
2
Na próby nie uskarżam się,
bo mnie w ten sposób wzmocnić chcesz,
cierpienie uszlachetnia mnie,
a Ty najlepiej o tym wiesz.
3
Więc choć świat dzisiaj gardzi mną,
choć szydzi ze mnie podły wróg,
ja cieszę się przyjaźnią Twą,
do Twoich zawsze spieszę nóg.
4
Bo czym świat dla mnie dzisiaj jest?
Ot ziemski proch i marny pył,
Tyś dał mi Swego Ducha chrzest,
bym z Tobą w niebie wiecznie żył.
Koniec