Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 161

O, Jezu, Zbawco mój

1
O, Jezu, Zbawco mój,
Tyś jest miłości Król;
Ty skrócisz ciężki trudu znój,
nagrodzisz serca ból.
2
Choć smutny ziemski los,
Pan w niebie lepszy da;
bo kto usłyszy Jego głos,
ten wieczne życie ma.
3
Żywota Boski stan
zapewnił Jezus nam;
a kiedy przyjdzie w chwale Pan,
do nieba wpuści sam.
4
O chwała, Zbawco Ci!
Za przyszłej chwały blask,
bo bliskie są Królestwa dni,
już świta dzień Twych łask.
5
Do Pańskich przyjdę nóg,
tam szczęścia mego zdrój,
tam mnie do chwały przyjmie Bóg
przez Ciebie, Zbawco mój!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
161

O, Jezu, Zbawco mój

1
O, Jezu, Zbawco mój,
Tyś jest miłości Król;
Ty skrócisz ciężki trudu znój,
nagrodzisz serca ból.
2
Choć smutny ziemski los,
Pan w niebie lepszy da;
bo kto usłyszy Jego głos,
ten wieczne życie ma.
3
Żywota Boski stan
zapewnił Jezus nam;
a kiedy przyjdzie w chwale Pan,
do nieba wpuści sam.
4
O chwała, Zbawco Ci!
Za przyszłej chwały blask,
bo bliskie są Królestwa dni,
już świta dzień Twych łask.
5
Do Pańskich przyjdę nóg,
tam szczęścia mego zdrój,
tam mnie do chwały przyjmie Bóg
przez Ciebie, Zbawco mój!
Koniec