Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 160

O, Panie, Tyś mnie kupił krwią

1
O, Panie, Tyś mnie kupił krwią.
Własnością dzisiaj jestem Twą,
więc odtąd moją wolą rządź
i przewodnikiem moim bądź.
2
Dla Ciebie tylko pragnę żyć
i Tobie wiernym zawsze być,
bo wierzę w krew Twą i w twój krzyż,
do Ojca, Zbawco, dziś mnie zbliż.
3
Tyś w serce moje rzucił siew
słów, które stwierdza Twoja krew.
Tyś kazał Prawdę światu nieść,
więc spełniam rozkaz na Twą cześć.
4
I jak mi kazał Zbawca mój,
cierpliwie znoszę trud i znój;
i razem z Panem umrzeć chcę,
bym z Panem potem cieszył się.
5
I jeszcze tylko trochę łez,
a zbliży się wędrówki kres,
udzieli Pan korony mi,
co Boską chwałą wiecznie lśni.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
160

O, Panie, Tyś mnie kupił krwią

1
O, Panie, Tyś mnie kupił krwią.
Własnością dzisiaj jestem Twą,
więc odtąd moją wolą rządź
i przewodnikiem moim bądź.
2
Dla Ciebie tylko pragnę żyć
i Tobie wiernym zawsze być,
bo wierzę w krew Twą i w twój krzyż,
do Ojca, Zbawco, dziś mnie zbliż.
3
Tyś w serce moje rzucił siew
słów, które stwierdza Twoja krew.
Tyś kazał Prawdę światu nieść,
więc spełniam rozkaz na Twą cześć.
4
I jak mi kazał Zbawca mój,
cierpliwie znoszę trud i znój;
i razem z Panem umrzeć chcę,
bym z Panem potem cieszył się.
5
I jeszcze tylko trochę łez,
a zbliży się wędrówki kres,
udzieli Pan korony mi,
co Boską chwałą wiecznie lśni.
Koniec