Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 16

Pragnę dążyć w Pański ślad

1
Pragnę dążyć w Pański ślad,
cierpieć z Panem jestem rad,
żywot Panu oddać chcę,
bo Pan za to łaskę da,
żywot, który wiecznie trwa,
więc poświęcam Panu się.
2
U Jezusa Świętych Stóp
pragnę klęczeć aż po grób,
zawsze jemu wiernym być,
bo On jest ucieczką mą,
On obroni w chwilę złą,
bo w Nim tylko mogę żyć.
3
I nie skarżę się na trud;
dążę tam, gdzie Pański lud,
tam, gdzie Zbawcy widzę Krzyż.
Przyjm więc dziś ofiarę mą
i zasługą okryj swą,
Jezu, przed tron Ojca zbliż!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
16

Pragnę dążyć w Pański ślad

1
Pragnę dążyć w Pański ślad,
cierpieć z Panem jestem rad,
żywot Panu oddać chcę,
bo Pan za to łaskę da,
żywot, który wiecznie trwa,
więc poświęcam Panu się.
2
U Jezusa Świętych Stóp
pragnę klęczeć aż po grób,
zawsze jemu wiernym być,
bo On jest ucieczką mą,
On obroni w chwilę złą,
bo w Nim tylko mogę żyć.
3
I nie skarżę się na trud;
dążę tam, gdzie Pański lud,
tam, gdzie Zbawcy widzę Krzyż.
Przyjm więc dziś ofiarę mą
i zasługą okryj swą,
Jezu, przed tron Ojca zbliż!
Koniec