Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 159

Panie, niech Twój spokój błogi

1
Panie, niech Twój spokój błogi
w sercach naszych wiecznie trwa.
Niech prostuje nasze drogi
miłosierna ręka Twa.
W miłości swej, ach, w łasce swej
spokój błogi w serca wlej.
2
Przez ofiarę odkupienia
Tyś na światło wywiódł nas;
chwałę pełną uwielbienia
obiecałeś w przyszły czas.
W miłości swej, ach, w łasce swej
spokój błogi w serca wlej.
3
My z otuchą wierzym Tobie,
że już bliski koniec mąk,
że choć ciało legnie w grobie,
Żywot weźmiem z Twoich rąk.
I skończy się nasz ziemski ból,
gdy nas przyjmie w niebo Król.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
159

Panie, niech Twój spokój błogi

1
Panie, niech Twój spokój błogi
w sercach naszych wiecznie trwa.
Niech prostuje nasze drogi
miłosierna ręka Twa.
W miłości swej, ach, w łasce swej
spokój błogi w serca wlej.
2
Przez ofiarę odkupienia
Tyś na światło wywiódł nas;
chwałę pełną uwielbienia
obiecałeś w przyszły czas.
W miłości swej, ach, w łasce swej
spokój błogi w serca wlej.
3
My z otuchą wierzym Tobie,
że już bliski koniec mąk,
że choć ciało legnie w grobie,
Żywot weźmiem z Twoich rąk.
I skończy się nasz ziemski ból,
gdy nas przyjmie w niebo Król.
Koniec