Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 158

Pobłogosław dziś nas, Panie

1
Pobłogosław dziś nas, Panie,
na ostatnie życia dni
i daj pierwsze zmartwychwstanie
przez zasługę Twojej krwi.
Nie opuszczaj swego stadka,
bo już bliska czarna noc;
niech nas broni do ostatka
Przenajświętsza Twoja Moc.
2
Gdy uchyli się zasłona,
aby przyjąć w niebo mnie
i gdy liczba przeznaczona
uzupełni Ciało Twe,
Jezu, przyjm mnie do Twej chwały,
przed tron Ojca mego zbliż,
daj stan Boski doskonały
przez krew Twoją i przez krzyż.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
158

Pobłogosław dziś nas, Panie

1
Pobłogosław dziś nas, Panie,
na ostatnie życia dni
i daj pierwsze zmartwychwstanie
przez zasługę Twojej krwi.
Nie opuszczaj swego stadka,
bo już bliska czarna noc;
niech nas broni do ostatka
Przenajświętsza Twoja Moc.
2
Gdy uchyli się zasłona,
aby przyjąć w niebo mnie
i gdy liczba przeznaczona
uzupełni Ciało Twe,
Jezu, przyjm mnie do Twej chwały,
przed tron Ojca mego zbliż,
daj stan Boski doskonały
przez krew Twoją i przez krzyż.
Koniec