Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 157

Głośmy tryumf na wsze strony

1
Głośmy tryumf na wsze strony:
oto Zbawca, Pan i Król!
Dziś w tryumfie uwieńczony,
Krwią swą zgładził śmierć i ból.
Refren
Powitajmy Zbawcę!
Króla wszystkich stron,
Świata pojednawcę!
Dziś nam rządzi On.
2
Chwalmy Pana z aniołami,
gdyż nam żywot nowy dał,
aby z swymi wybrańcami
na świat zdroje łask swych zlał.
3
A choć ucisk światem władnie,
wiara nam dodaje sił;
wkrótce grzech i błąd upadnie,
człowiek wiecznie będzie żył.
4
A więc chylmy przed nim czoła,
w świat radosną nieśmy wieść;
zanim przed tron nas powoła,
wznieśmy pieśń na Jego cześć.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
157

Głośmy tryumf na wsze strony

1
Głośmy tryumf na wsze strony:
oto Zbawca, Pan i Król!
Dziś w tryumfie uwieńczony,
Krwią swą zgładził śmierć i ból.
Refren
Powitajmy Zbawcę!
Króla wszystkich stron,
Świata pojednawcę!
Dziś nam rządzi On.
2
Chwalmy Pana z aniołami,
gdyż nam żywot nowy dał,
aby z swymi wybrańcami
na świat zdroje łask swych zlał.
3
A choć ucisk światem władnie,
wiara nam dodaje sił;
wkrótce grzech i błąd upadnie,
człowiek wiecznie będzie żył.
4
A więc chylmy przed nim czoła,
w świat radosną nieśmy wieść;
zanim przed tron nas powoła,
wznieśmy pieśń na Jego cześć.
Koniec