Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 154

Już się rumieni zorzą wschód

1
Już się rumieni zorzą wschód
wnet zniknie nocny cień;
już wita Pana wierny lud,
nastaje Pański Dzień.
2
Już Tysiąclecia widać brzask,
ożyje ziemski ląd,
bo Pan udzieli zdroje łask,
gdy swój rozpocznie rząd.
3
Czekała ludzkość chwili tej
przez wiele, wiele lat.
Dziś Pan obecny w chwale swej
naprawiać będzie świat.
4
Więc radość bije ze wszech stron,
przeminie śmierć i ból;
wnet Zbawca wzniosły zajmie tron,
najmiłościwszy Król.
5
A gdy nam rządzić będzie Pan,
nastanie znowu raj,
dokona się ów Boski plan,
zakwitnie ziemski kraj.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
154

Już się rumieni zorzą wschód

1
Już się rumieni zorzą wschód
wnet zniknie nocny cień;
już wita Pana wierny lud,
nastaje Pański Dzień.
2
Już Tysiąclecia widać brzask,
ożyje ziemski ląd,
bo Pan udzieli zdroje łask,
gdy swój rozpocznie rząd.
3
Czekała ludzkość chwili tej
przez wiele, wiele lat.
Dziś Pan obecny w chwale swej
naprawiać będzie świat.
4
Więc radość bije ze wszech stron,
przeminie śmierć i ból;
wnet Zbawca wzniosły zajmie tron,
najmiłościwszy Król.
5
A gdy nam rządzić będzie Pan,
nastanie znowu raj,
dokona się ów Boski plan,
zakwitnie ziemski kraj.
Koniec