Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 152

Śmiało przed siebie dąż, pielgrzymie

1
Śmiało przed siebie dąż, pielgrzymie,
niech troska Twoja leci w dal,
dzieło Kalwarii przeolbrzymie
dziś błyszczy nam jak cudny kwiat.
Refren
Bo Tysiąclecie chwały Pana
zlewa nam błogosławieństw moc;
obecność Jego już nam dana,
rozproszy wnet ciemności noc.
2
Izrael ducha niech Go chwali,
niech się pocieszy cały świat,
bo już się światło Prawdy pali
i błyszczeć będzie tysiąc lat.
3
Choć teraz chmury są nad nami
i ucisk gnębi wszystek lud,
pielgrzymi będą wybrańcami,
gdy przejdą ten najcięższy trud.
4
Brzask Tysiąclecia już nam świta,
wszak prawdę tę nam głosi wieść,
niech każdy więc sposobność chwyta,
by Prawdę Pańską światu nieść.
5
Gdy przejdziem próbę przesiewania,
za godnych gdy nas uzna Bóg,
zasiądziem z Nim do królowania,
które zgotował dla swych sług.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
152

Śmiało przed siebie dąż, pielgrzymie

1
Śmiało przed siebie dąż, pielgrzymie,
niech troska Twoja leci w dal,
dzieło Kalwarii przeolbrzymie
dziś błyszczy nam jak cudny kwiat.
Refren
Bo Tysiąclecie chwały Pana
zlewa nam błogosławieństw moc;
obecność Jego już nam dana,
rozproszy wnet ciemności noc.
2
Izrael ducha niech Go chwali,
niech się pocieszy cały świat,
bo już się światło Prawdy pali
i błyszczeć będzie tysiąc lat.
3
Choć teraz chmury są nad nami
i ucisk gnębi wszystek lud,
pielgrzymi będą wybrańcami,
gdy przejdą ten najcięższy trud.
4
Brzask Tysiąclecia już nam świta,
wszak prawdę tę nam głosi wieść,
niech każdy więc sposobność chwyta,
by Prawdę Pańską światu nieść.
5
Gdy przejdziem próbę przesiewania,
za godnych gdy nas uzna Bóg,
zasiądziem z Nim do królowania,
które zgotował dla swych sług.
Koniec