Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 15

Kto krwią świętą kupił mnie

1
Kto krwią świętą kupił mnie?
Kto pojednał z Bogiem świat?
Kto miłością ku nam tchnie?
Kto ma rządzić tysiąc lat?
Mój ukrzyżowany Pan.
2
Kto zwyciężył śmierć i grzech?
Ewangelię głosił kto?
Kto zmartwychwstał po dniach trzech?
Kto wygładzi z ziemi zło?
Mój Ukrzyżowany Pan.
3
W kim nadzieja życia tkwi?
Kto do Ojca wiedzie nas?
Kto naturą Boską lśni?
Kto ucieczką w każdy czas?
Mój Ukrzyżowany Pan.
4
Kto założył Kościół Swój?
Za kim dążyć mamy w ślad?
Kto zwycięski stoczył bój?
Kto wprowadzi nowy ład?
Mój ukrzyżowany Pan!
5
Oto prawda wiary mej,
oto światłość oczu mych!
Przyszły Władca ziemi tej,
Głowa świętych członków swych!
Mój ukrzyżowany Pan!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
15

Kto krwią świętą kupił mnie

1
Kto krwią świętą kupił mnie?
Kto pojednał z Bogiem świat?
Kto miłością ku nam tchnie?
Kto ma rządzić tysiąc lat?
Mój ukrzyżowany Pan.
2
Kto zwyciężył śmierć i grzech?
Ewangelię głosił kto?
Kto zmartwychwstał po dniach trzech?
Kto wygładzi z ziemi zło?
Mój Ukrzyżowany Pan.
3
W kim nadzieja życia tkwi?
Kto do Ojca wiedzie nas?
Kto naturą Boską lśni?
Kto ucieczką w każdy czas?
Mój Ukrzyżowany Pan.
4
Kto założył Kościół Swój?
Za kim dążyć mamy w ślad?
Kto zwycięski stoczył bój?
Kto wprowadzi nowy ład?
Mój ukrzyżowany Pan!
5
Oto prawda wiary mej,
oto światłość oczu mych!
Przyszły Władca ziemi tej,
Głowa świętych członków swych!
Mój ukrzyżowany Pan!
Koniec