Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 143

Ach, jeszcze tylko kilka lat

1
Ach, jeszcze tylko kilka lat,
wnet się zakończy znój i trud;
z radością rzuci niski świat
świętych wybrańców Pański lud.
2
Lecz do ostatka wytrwać trza
i prawdę jasną światu nieść,
ucieszy ludzkość Prawda ta,
ta o Królestwie cudna wieść.
3
Obecny Zbawca pośród nas,
zapowiedziany już od lat;
Królestwa Jego wschodzi czas,
na ziemi zaprowadzi ład.
4
W niebiańskiej chwale zstąpił Pan,
Baranek Boży, święty Król,
aby wykonać Boski plan,
by zgładzić z świata śmierć i ból.
5
Więc trzeba Zbawcę witać nam;
Oblubienicę Pan wziąć ma;
powiedzie ją do nieba bram,
gdzie Pan koronę chwały da.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
143

Ach, jeszcze tylko kilka lat

1
Ach, jeszcze tylko kilka lat,
wnet się zakończy znój i trud;
z radością rzuci niski świat
świętych wybrańców Pański lud.
2
Lecz do ostatka wytrwać trza
i prawdę jasną światu nieść,
ucieszy ludzkość Prawda ta,
ta o Królestwie cudna wieść.
3
Obecny Zbawca pośród nas,
zapowiedziany już od lat;
Królestwa Jego wschodzi czas,
na ziemi zaprowadzi ład.
4
W niebiańskiej chwale zstąpił Pan,
Baranek Boży, święty Król,
aby wykonać Boski plan,
by zgładzić z świata śmierć i ból.
5
Więc trzeba Zbawcę witać nam;
Oblubienicę Pan wziąć ma;
powiedzie ją do nieba bram,
gdzie Pan koronę chwały da.
Koniec