Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 142

Jezus płakał łzy gorzkimi

1
Jezus płakał łzy gorzkimi, lecz chcąc zgasić Boski gniew,
przyjął na się grzechy ziemi, za świat przelał swoją krew.
Krwią swą zmazał świata grzech, lecz zmartwychwstał po dniach trzech.
W niebie przyjął Boski stan, by się spełnił Boski plan.
2
Każda kropla tych łez Jego, każda kropla Jego Krwi
świat wybawi ode złego pośród Tysiąclecia dni.
Za świat cały Pan łzy lał. Raz za wszystkich życie dał;
a przez wielką miłość swą wszystkich kupił swoją krwią.
3
Dziś On Zbawcą wszystkich ludzi, świat nadzieję widzi w Nim
i wnet zmarłych z grobu wzbudzi, gdy zawoła głosem swym.
I uzyska lepszy los, kto usłyszy Pański głos;
bo kto Syna będzie czcić, ten na wieki będzie żyć.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
142

Jezus płakał łzy gorzkimi

1
Jezus płakał łzy gorzkimi, lecz chcąc zgasić Boski gniew,
przyjął na się grzechy ziemi, za świat przelał swoją krew.
Krwią swą zmazał świata grzech, lecz zmartwychwstał po dniach trzech.
W niebie przyjął Boski stan, by się spełnił Boski plan.
2
Każda kropla tych łez Jego, każda kropla Jego Krwi
świat wybawi ode złego pośród Tysiąclecia dni.
Za świat cały Pan łzy lał. Raz za wszystkich życie dał;
a przez wielką miłość swą wszystkich kupił swoją krwią.
3
Dziś On Zbawcą wszystkich ludzi, świat nadzieję widzi w Nim
i wnet zmarłych z grobu wzbudzi, gdy zawoła głosem swym.
I uzyska lepszy los, kto usłyszy Pański głos;
bo kto Syna będzie czcić, ten na wieki będzie żyć.
Koniec