Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 140

Aby wykonać Boski Plan

1
Aby wykonać Boski plan,
na ziemię zstąpił Chrystus Pan
i rządy rozpoczyna swe,
bo ludzkość dziś naprawić chce.
2
A choć się burzy jeszcze świat,
choć ziemię skrywa nocy cień,
już świta jasność lepszych lat,
już się objawia Pański dzień.
3
Zwiastuje Króla ptasząt śpiew,
natura cała budzi się,
i wstaną zmarli na ten zew,
by razem święcić chwilę tę.
4
Lecz większe szczęście czeka nas,
co dziś tworzymy Pański zbór;
bo gdy Królestwa przyjdzie czas,
Pan zmieni nas w niebiański twór.
5
Naturę Boską Pan nam da,
wyznaczy miejsce u swych nóg
i żywot da, co wiecznie trwa,
do chwały swojej przyjmie Bóg.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
140

Aby wykonać Boski Plan

1
Aby wykonać Boski plan,
na ziemię zstąpił Chrystus Pan
i rządy rozpoczyna swe,
bo ludzkość dziś naprawić chce.
2
A choć się burzy jeszcze świat,
choć ziemię skrywa nocy cień,
już świta jasność lepszych lat,
już się objawia Pański dzień.
3
Zwiastuje Króla ptasząt śpiew,
natura cała budzi się,
i wstaną zmarli na ten zew,
by razem święcić chwilę tę.
4
Lecz większe szczęście czeka nas,
co dziś tworzymy Pański zbór;
bo gdy Królestwa przyjdzie czas,
Pan zmieni nas w niebiański twór.
5
Naturę Boską Pan nam da,
wyznaczy miejsce u swych nóg
i żywot da, co wiecznie trwa,
do chwały swojej przyjmie Bóg.
Koniec