Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 14

Czyż jeszcze zwlekać mam

1
Czyż jeszcze zwlekać mam,
by Panu oddać się?
Całego siebie Panu dam,
a Zbawca przyjmie mię.
2
Już nie chcę świata znać,
nie dla mnie ziemski stan.
Chcę zawsze w Pańskiej służbie trwać,
niech mną kieruje Pan.
3
Ty wolą moją rządź,
Twa wola moją jest.
Mym opiekunem Panie bądź
i daj mi Ducha chrzest.
4
Do Twoich dążę stóp,
Twą wolę pełnić chcę.
I wytrwam wśród najcięższych prób,
gdy Ty zlitujesz się.
5
O, Panie, wierzę Ci,
że przez Twój trudny Krzyż.
Koronę dasz w Królestwa dni
i przyjmiesz w nieba wyż.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
14

Czyż jeszcze zwlekać mam

1
Czyż jeszcze zwlekać mam,
by Panu oddać się?
Całego siebie Panu dam,
a Zbawca przyjmie mię.
2
Już nie chcę świata znać,
nie dla mnie ziemski stan.
Chcę zawsze w Pańskiej służbie trwać,
niech mną kieruje Pan.
3
Ty wolą moją rządź,
Twa wola moją jest.
Mym opiekunem Panie bądź
i daj mi Ducha chrzest.
4
Do Twoich dążę stóp,
Twą wolę pełnić chcę.
I wytrwam wśród najcięższych prób,
gdy Ty zlitujesz się.
5
O, Panie, wierzę Ci,
że przez Twój trudny Krzyż.
Koronę dasz w Królestwa dni
i przyjmiesz w nieba wyż.
Koniec