Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 136

Chrystusa nastał rząd

1
Chrystusa nastał rząd, nastaną lepsze dni.
Wnet nas powoła Zbawca stąd, bo w Zbawcy miłość tkwi.
Wytężmy dzisiaj słuch, kierujmy w niebo wzrok;
niech rządzi nami Pański Duch, niech nasz prowadzi krok.
2
Dziś trzeba wiernym być do ostatniego tchu,
bo kto chce razem z Panem żyć, ten musi służyć Mu.
Wraz z Panem znosić trud, cierpliwie znosić ból,
bo my tworzymy Pański lud, a On nad nami Król.
3
Jak kazał Zbawca sam, tak dążmy w Jego ślad,
a wpuści nas do nieba bram, obroni od złych zdrad.
Tak głosi księga słów, tak nam obiecał Pan,
że kiedy przyjdzie do nas znów, da nam królewski stan.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
136

Chrystusa nastał rząd

1
Chrystusa nastał rząd, nastaną lepsze dni.
Wnet nas powoła Zbawca stąd, bo w Zbawcy miłość tkwi.
Wytężmy dzisiaj słuch, kierujmy w niebo wzrok;
niech rządzi nami Pański Duch, niech nasz prowadzi krok.
2
Dziś trzeba wiernym być do ostatniego tchu,
bo kto chce razem z Panem żyć, ten musi służyć Mu.
Wraz z Panem znosić trud, cierpliwie znosić ból,
bo my tworzymy Pański lud, a On nad nami Król.
3
Jak kazał Zbawca sam, tak dążmy w Jego ślad,
a wpuści nas do nieba bram, obroni od złych zdrad.
Tak głosi księga słów, tak nam obiecał Pan,
że kiedy przyjdzie do nas znów, da nam królewski stan.
Koniec