Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 135

Jezu racz w opiekę wziąć

1
Jezu, racz w opiekę wziąć
wierne sługi Boga.
Pozwól u stóp Twoich siąść,
gdzie nie dojdzie trwoga.
Refren
Tam, gdzie krzyż, gdzie Twój krzyż,
tam jest miejsce moje;
chwilę naszej chwały zbliż,
przyjdź Królestwo Twoje!
2
Tyś utwierdził wiarę mą
przez Prawdy promienie;
odwróciłeś śmierci zło
przez Twe odkupienie.
3
A więc służyć Tobie chcę
pokornie i wiernie,
choć w tej służbie ranią mnie
kamienie i ciernie.
4
Nie odstąpię ni na krok
z wyznaczonej drogi,
aż nie ujrzy Cię mój wzrok,
mój Ty Jezu błogi.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
135

Jezu racz w opiekę wziąć

1
Jezu, racz w opiekę wziąć
wierne sługi Boga.
Pozwól u stóp Twoich siąść,
gdzie nie dojdzie trwoga.
Refren
Tam, gdzie krzyż, gdzie Twój krzyż,
tam jest miejsce moje;
chwilę naszej chwały zbliż,
przyjdź Królestwo Twoje!
2
Tyś utwierdził wiarę mą
przez Prawdy promienie;
odwróciłeś śmierci zło
przez Twe odkupienie.
3
A więc służyć Tobie chcę
pokornie i wiernie,
choć w tej służbie ranią mnie
kamienie i ciernie.
4
Nie odstąpię ni na krok
z wyznaczonej drogi,
aż nie ujrzy Cię mój wzrok,
mój Ty Jezu błogi.
Koniec