Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 134

Jezu, krzyż swój na się biorę

1
Jezu, krzyż swój na się biorę, chcę iść tylko w ślady Twe;
naśladując Twą pokorę z Tobą razem cierpieć chcę.
Dziś się zrzekam dążeń świata i zamiarów ziemskich czczych,
bo myśl moja w niebo wzlata, czerpiąc Prawdę ze słów Twych.
2
Niech mnie świat opuści, wzgardzi, niech mnie szarpią, głupcem zwą;
kocham Pana coraz bardziej, bo mnie kupił swoją krwią.
Jezu, Panie miłościwy! Ty głąb serca mego znasz;
gdy mnie chłoszczesz, jam szczęśliwy; krwią swą winy moje zmaż.
3
Jako nowe już Stworzenie, w Twojej woli wola ma;
tylko w Tobie me zbawienie, tylko w Tobie żywot trwa.
Na ołtarzu Twoim składam wszystko, co najdroższe mam,
Prawdę Twoją opowiadam, stojąc u Królestwa bram.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
134

Jezu, krzyż swój na się biorę

1
Jezu, krzyż swój na się biorę, chcę iść tylko w ślady Twe;
naśladując Twą pokorę z Tobą razem cierpieć chcę.
Dziś się zrzekam dążeń świata i zamiarów ziemskich czczych,
bo myśl moja w niebo wzlata, czerpiąc Prawdę ze słów Twych.
2
Niech mnie świat opuści, wzgardzi, niech mnie szarpią, głupcem zwą;
kocham Pana coraz bardziej, bo mnie kupił swoją krwią.
Jezu, Panie miłościwy! Ty głąb serca mego znasz;
gdy mnie chłoszczesz, jam szczęśliwy; krwią swą winy moje zmaż.
3
Jako nowe już Stworzenie, w Twojej woli wola ma;
tylko w Tobie me zbawienie, tylko w Tobie żywot trwa.
Na ołtarzu Twoim składam wszystko, co najdroższe mam,
Prawdę Twoją opowiadam, stojąc u Królestwa bram.
Koniec