Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 133

Niechaj głosi ma pieśń

1
Niechaj głosi ma pieśń, jak cudowny jest kraj,
co Pan dał dla świętych swych sług.
W niebie mieści się on, jeszcze lepszy niż raj;
przygotował go sam Stwórca Bóg,
przygotował go sam Stwórca Bóg.
W niebie mieści się on, jeszcze lepszy niż raj;
przygotował go sam Stwórca Bóg.
2
Tam mieszkanie ma Pan i tam też przyjmie nas,
gdy przyjdzie już nasz życia kres,
zamieszkamy wraz z Nim aż po wieczysty czas;
tam nie będzie już trosk ani łez,
tam nie będzie już trosk ani łez.
Zamieszkamy wraz z Nim aż po wieczysty czas;
tam nie będzie już trosk ani łez.
3
A gdy przyjmie nas Pan i posadzi na tron,
będziemy tak jako i Pan,
bo uwielbi nas Bóg i przemieni nas On
na duchowy i Boski, ach, stan,
na duchowy i Boski, ach, stan.
Bo uwielbi nas Bóg i przemieni nas On
na duchowy i Boski, ach, stan.
4
O, jak słodki to los czeka nas w kraju tym,
gdzie błyszczy się gwiazd jasny blask.
będziem sądzić ten świat razem ze Zbawcą swym,
niosąc ziemi tej tysiące łask,
niosąc ziemi tej tysiące łask.
Będziem sądzić ten świat razem ze Zbawcą swym,
niosąc ziemi tej tysiące łask.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
133

Niechaj głosi ma pieśń

1
Niechaj głosi ma pieśń, jak cudowny jest kraj,
co Pan dał dla świętych swych sług.
W niebie mieści się on, jeszcze lepszy niż raj;
przygotował go sam Stwórca Bóg,
przygotował go sam Stwórca Bóg.
W niebie mieści się on, jeszcze lepszy niż raj;
przygotował go sam Stwórca Bóg.
2
Tam mieszkanie ma Pan i tam też przyjmie nas,
gdy przyjdzie już nasz życia kres,
zamieszkamy wraz z Nim aż po wieczysty czas;
tam nie będzie już trosk ani łez,
tam nie będzie już trosk ani łez.
Zamieszkamy wraz z Nim aż po wieczysty czas;
tam nie będzie już trosk ani łez.
3
A gdy przyjmie nas Pan i posadzi na tron,
będziemy tak jako i Pan,
bo uwielbi nas Bóg i przemieni nas On
na duchowy i Boski, ach, stan,
na duchowy i Boski, ach, stan.
Bo uwielbi nas Bóg i przemieni nas On
na duchowy i Boski, ach, stan.
4
O, jak słodki to los czeka nas w kraju tym,
gdzie błyszczy się gwiazd jasny blask.
będziem sądzić ten świat razem ze Zbawcą swym,
niosąc ziemi tej tysiące łask,
niosąc ziemi tej tysiące łask.
Będziem sądzić ten świat razem ze Zbawcą swym,
niosąc ziemi tej tysiące łask.
Koniec