Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 132

Ja zaśpiewam o Chrystusie

1
Ja zaśpiewam o Chrystusie,
który kupił nas swą krwią;
o mym Zbawcy, o Jezusie,
w nim nadzieje nasze tkwią.
Refren
Chwała Ci za odkupienie!
Tyś założył Kościół swój,
przez krzyż dałeś przebaczenie,
chwała Ci, o Zbawco mój.
2
Z grzechu dźwignął świat ludzkości,
a choć w niebie dom swój miał,
w bezgranicznej Swej miłości
za nas życie swoje dał.
3
Nowe świta już Zaranie;
Zbawca przyszedł na świat znów,
aby objąć królowanie
zgodnie z prawdą Bożych Słów.
4
Więc śpiewajmy o Kapłanie,
tym największym spośród nas,
który sprawi zmartwychwstanie,
kiedy przyjdzie słuszny czas.
5
I już wschodzą jasne zorze;
słuszny czas nadchodzi już,
bo jak głosi Słowo Boże,
czas miał przyjść wśród jasnych zórz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
132

Ja zaśpiewam o Chrystusie

1
Ja zaśpiewam o Chrystusie,
który kupił nas swą krwią;
o mym Zbawcy, o Jezusie,
w nim nadzieje nasze tkwią.
Refren
Chwała Ci za odkupienie!
Tyś założył Kościół swój,
przez krzyż dałeś przebaczenie,
chwała Ci, o Zbawco mój.
2
Z grzechu dźwignął świat ludzkości,
a choć w niebie dom swój miał,
w bezgranicznej Swej miłości
za nas życie swoje dał.
3
Nowe świta już Zaranie;
Zbawca przyszedł na świat znów,
aby objąć królowanie
zgodnie z prawdą Bożych Słów.
4
Więc śpiewajmy o Kapłanie,
tym największym spośród nas,
który sprawi zmartwychwstanie,
kiedy przyjdzie słuszny czas.
5
I już wschodzą jasne zorze;
słuszny czas nadchodzi już,
bo jak głosi Słowo Boże,
czas miał przyjść wśród jasnych zórz.
Koniec