Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 131

Niechaj nasze głosy lecą przed tron Syna

1
Niechaj nasze głosy
lecą przed tron Syna;
niech leci pod niebiosy
radosna ta nowina.
2
Bo Chrystus już na ziemi
Rządy Swe zaczyna,
więc chwalmy głosy swymi
Imię Bożego Syna.
3
Przyszedł Pan na ziemię,
aby świat naprawić
i z grzechu ludzkie plemię
przez swą ofiarę zbawić.
4
Zniknie zło ze świata,
śmierć zniknie na zawsze,
gdy Pan narody zbrata,
nastaną dni łaskawsze.
5
Chwałę wznieśmy Panu
w Królestwa zaranie,
bo w myśl Boskiego Planu
już bliskie zmartwychwstanie.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
131

Niechaj nasze głosy lecą przed tron Syna

1
Niechaj nasze głosy
lecą przed tron Syna;
niech leci pod niebiosy
radosna ta nowina.
2
Bo Chrystus już na ziemi
Rządy Swe zaczyna,
więc chwalmy głosy swymi
Imię Bożego Syna.
3
Przyszedł Pan na ziemię,
aby świat naprawić
i z grzechu ludzkie plemię
przez swą ofiarę zbawić.
4
Zniknie zło ze świata,
śmierć zniknie na zawsze,
gdy Pan narody zbrata,
nastaną dni łaskawsze.
5
Chwałę wznieśmy Panu
w Królestwa zaranie,
bo w myśl Boskiego Planu
już bliskie zmartwychwstanie.
Koniec