Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 123

Panu składam dziś przysięgę

1
Panu składam dziś przysięgę,
że chcę wytrwać w służbie mej,
wierzyć będę w Świętą Księgę,
w słowo Boże, co jest w niej.
2
Przyjmij, Zbawco, mą ofiarę,
racz udzielić łaskę swą,
i umocnij moją wiarę,
moje winy oczyść krwią.
3
Zniosę wszystkie trudy, znoje
i najcięższy zniosę ból;
boś Ty, Zbawco, szczęście moje,
boś Ty miłościwy Król.
4
Daj z żywota czerpać wody,
spocząć u Twych świętych nóg
i nie odmów mi nagrody,
gdy przestąpię nieba próg.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
123

Panu składam dziś przysięgę

1
Panu składam dziś przysięgę,
że chcę wytrwać w służbie mej,
wierzyć będę w Świętą Księgę,
w słowo Boże, co jest w niej.
2
Przyjmij, Zbawco, mą ofiarę,
racz udzielić łaskę swą,
i umocnij moją wiarę,
moje winy oczyść krwią.
3
Zniosę wszystkie trudy, znoje
i najcięższy zniosę ból;
boś Ty, Zbawco, szczęście moje,
boś Ty miłościwy Król.
4
Daj z żywota czerpać wody,
spocząć u Twych świętych nóg
i nie odmów mi nagrody,
gdy przestąpię nieba próg.
Koniec