Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 122

W pamięci mając Zbawcy krew

1
W pamięci mając Zbawcy krew,
co przelał ją za świat,
dziś Wielkanocy wznosim śpiew
w białości naszych szat.
2
Przez wiarę bierzem życia chleb,
symbolu widzim znak;
lecz kiedyś chleb nie z ziemskich gleb
spożywać będziem tak.
3
To wino, co czerwienią lśni,
pijemy z wiarą tą,
bo jest to symbol Pańskiej Krwi:
Pan nas odkupił nią.
4
Pamiątka przypomina nam,
żeśmy rzucili świat,
że wstąpim do niebiańskich bram,
by rządzić tysiąc lat.
5
O, co za wzniosła chwila ta,
gdy już odejdziem stąd;
gdy Jezus nam koronę da,
Królestwa przyjdzie rząd.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
122

W pamięci mając Zbawcy krew

1
W pamięci mając Zbawcy krew,
co przelał ją za świat,
dziś Wielkanocy wznosim śpiew
w białości naszych szat.
2
Przez wiarę bierzem życia chleb,
symbolu widzim znak;
lecz kiedyś chleb nie z ziemskich gleb
spożywać będziem tak.
3
To wino, co czerwienią lśni,
pijemy z wiarą tą,
bo jest to symbol Pańskiej Krwi:
Pan nas odkupił nią.
4
Pamiątka przypomina nam,
żeśmy rzucili świat,
że wstąpim do niebiańskich bram,
by rządzić tysiąc lat.
5
O, co za wzniosła chwila ta,
gdy już odejdziem stąd;
gdy Jezus nam koronę da,
Królestwa przyjdzie rząd.
Koniec