Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 119

Patrz, jak jaśnieje wschód

1
Patrz, jak jaśnieje wschód,
już pierzcha ciemna noc,
wnet minie ból i trud.
To Pańska wschodzi moc.
Refren
Przyjmijmy godnie Pana,
Króla i Kapłana,
bo Jego moc świetlana
wybawi wnet nas.
2
Wnet wstąpi Pan na tron
i zacznie złoty wiek.
W miłości pragnie On,
by poznał Boga człek.
3
Ach, dzisiaj cały świat
do chwili wzdycha tej:
gdy Pan przez tysiąc lat
udzieli łaski swej.
4
Bo próżny ludzki trud,
człek sam nie dźwignie się,
mijają chwile złud,
świat oczekuje Cię.
5
Więc ludu, na krzyż patrz!
I w Nim nadzieję złóż;
wnet zniknie ból i płacz,
bo słońce wschodzi już.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
119

Patrz, jak jaśnieje wschód

1
Patrz, jak jaśnieje wschód,
już pierzcha ciemna noc,
wnet minie ból i trud.
To Pańska wschodzi moc.
Refren
Przyjmijmy godnie Pana,
Króla i Kapłana,
bo Jego moc świetlana
wybawi wnet nas.
2
Wnet wstąpi Pan na tron
i zacznie złoty wiek.
W miłości pragnie On,
by poznał Boga człek.
3
Ach, dzisiaj cały świat
do chwili wzdycha tej:
gdy Pan przez tysiąc lat
udzieli łaski swej.
4
Bo próżny ludzki trud,
człek sam nie dźwignie się,
mijają chwile złud,
świat oczekuje Cię.
5
Więc ludu, na krzyż patrz!
I w Nim nadzieję złóż;
wnet zniknie ból i płacz,
bo słońce wschodzi już.
Koniec