Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 117

Jam pielgrzymem na tej tu ziemi

1
Jam pielgrzymem na tej tu ziemi
i tu pozostać mam tylko jedną noc.
Nie zatrzymujcie, choć między swymi,
bo spieszyć muszę tam, gdzie Prawdy moc.
Refren
Jam pielgrzymem na tej tu ziemi
i tu pozostać mam tylko jedną noc.
2
Płynie woda, co Prawdę daje,
ach, tęskniące serce moje już jest tam.
Woda ta spłynie na wszystkie kraje,
przywiedzie ludzkość aż do raju bram.
3
Ja do miasta kroki kieruję,
tam, gdzie nie ma smutku, gdzie nie rządzi ból.
Gdzie nasz Zbawiciel wiecznie panuje,
gdzie włada Pan nasz, sprawiedliwy Król.
4
Chociaż życia zmienne koleje,
choć się słońce skryło za powłoką chmur.
Lecz pielgrzymowi Prawda jaśnieje
i doprowadzi go za miasta mur.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
117

Jam pielgrzymem na tej tu ziemi

1
Jam pielgrzymem na tej tu ziemi
i tu pozostać mam tylko jedną noc.
Nie zatrzymujcie, choć między swymi,
bo spieszyć muszę tam, gdzie Prawdy moc.
Refren
Jam pielgrzymem na tej tu ziemi
i tu pozostać mam tylko jedną noc.
2
Płynie woda, co Prawdę daje,
ach, tęskniące serce moje już jest tam.
Woda ta spłynie na wszystkie kraje,
przywiedzie ludzkość aż do raju bram.
3
Ja do miasta kroki kieruję,
tam, gdzie nie ma smutku, gdzie nie rządzi ból.
Gdzie nasz Zbawiciel wiecznie panuje,
gdzie włada Pan nasz, sprawiedliwy Król.
4
Chociaż życia zmienne koleje,
choć się słońce skryło za powłoką chmur.
Lecz pielgrzymowi Prawda jaśnieje
i doprowadzi go za miasta mur.
Koniec