Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 116

Ach, lubię opowiadać Boski Plan

1
Ach, lubię opowiadać chwalebny Boski Plan
i Pismo Święte badać, jak nam nakazał Pan.
Królestwo Boże głoszę, bo wiernie służyć chcę,
i ciągle Boga proszę, by czas przybliżył się.
Refren
Radosna to nowina, Królestwo się zaczyna;
wnet ujrzym w chwale Syna, bo tak nam przyrzekł Pan.
2
Ach, pragnę cierpieć z Panem i z Nim ponosić znój;
więc gardzę ziemskim stanem, bo inny jest cel mój.
Ja dążę tam do nieba, gdzie Pański wiedzie ślad,
a więc mi rzucić trzeba ten marny, ziemski świat.
3
Więc wciąż do Pana dążę przez trudy i przez ból,
bo On Pokoju Książę, bo On Miłości Król.
I niosę ludziom wieści, że idzie lepszy czas,
że w Panu cel się mieści, cel, który zbawi nas.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
116

Ach, lubię opowiadać Boski Plan

1
Ach, lubię opowiadać chwalebny Boski Plan
i Pismo Święte badać, jak nam nakazał Pan.
Królestwo Boże głoszę, bo wiernie służyć chcę,
i ciągle Boga proszę, by czas przybliżył się.
Refren
Radosna to nowina, Królestwo się zaczyna;
wnet ujrzym w chwale Syna, bo tak nam przyrzekł Pan.
2
Ach, pragnę cierpieć z Panem i z Nim ponosić znój;
więc gardzę ziemskim stanem, bo inny jest cel mój.
Ja dążę tam do nieba, gdzie Pański wiedzie ślad,
a więc mi rzucić trzeba ten marny, ziemski świat.
3
Więc wciąż do Pana dążę przez trudy i przez ból,
bo On Pokoju Książę, bo On Miłości Król.
I niosę ludziom wieści, że idzie lepszy czas,
że w Panu cel się mieści, cel, który zbawi nas.
Koniec