Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 115

Gdy błoga cisza skrywa świat

1
Gdy błoga cisza skrywa świat,
do Boga modły ślę,
[:a dusza ma jak rosą kwiat,:]
napawa łaską się.
2
Bo Bóg nie szczędzi swoich łask
dla wiernych dzieci swych
[:i daje dzieciom Prawdy blask,:]
co chroni w chwilach złych.
3
Modlitwę szczerą słyszy Bóg
i prośby spełniać chce;
[:bo miłą Mu jest prośba sług,:]
gdy wiernie modlą się.
4
Lecz kto chce wysłuchanym być,
ten w łasce musi trwać
[:i według Bożej woli żyć,:]
Jezusa musi znać.
5
Bo przez Jezusa świętą krew
do Ojca dostęp jest;
[:a przez najświętszy krwi tej siew:]
Bóg daje Ducha chrzest.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
115

Gdy błoga cisza skrywa świat

1
Gdy błoga cisza skrywa świat,
do Boga modły ślę,
[:a dusza ma jak rosą kwiat,:]
napawa łaską się.
2
Bo Bóg nie szczędzi swoich łask
dla wiernych dzieci swych
[:i daje dzieciom Prawdy blask,:]
co chroni w chwilach złych.
3
Modlitwę szczerą słyszy Bóg
i prośby spełniać chce;
[:bo miłą Mu jest prośba sług,:]
gdy wiernie modlą się.
4
Lecz kto chce wysłuchanym być,
ten w łasce musi trwać
[:i według Bożej woli żyć,:]
Jezusa musi znać.
5
Bo przez Jezusa świętą krew
do Ojca dostęp jest;
[:a przez najświętszy krwi tej siew:]
Bóg daje Ducha chrzest.
Koniec