Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 114

W Chrystusa dążę ślad

1
W Chrystusa dążę ślad,
bo w Nim nadzieja ma;
z Nim cierpieć zawsze jestem rad,
On mi nagrodę da.
2
Udzielić, Panie, chciej
pomocy w czarną noc;
odwagę w serce moje wlej,
wybawi mię Twa moc.
3
Lecz wierzę z całych sił,
że kto zaufa Ci,
ten szczęśliw będzie w Tobie
żył aż po wieczyste dni.
4
Miłości Twojej blask
ogarnia cały świat;
przez Ciebie spłynie tysiąc łask
w Królestwie przyszłych lat.
5
Więc dzięki, Panie, Ci!
za dobrodziejstwa zdrój,
Twa łaska jako słońce lśni
nade mną, Panie mój!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
114

W Chrystusa dążę ślad

1
W Chrystusa dążę ślad,
bo w Nim nadzieja ma;
z Nim cierpieć zawsze jestem rad,
On mi nagrodę da.
2
Udzielić, Panie, chciej
pomocy w czarną noc;
odwagę w serce moje wlej,
wybawi mię Twa moc.
3
Lecz wierzę z całych sił,
że kto zaufa Ci,
ten szczęśliw będzie w Tobie
żył aż po wieczyste dni.
4
Miłości Twojej blask
ogarnia cały świat;
przez Ciebie spłynie tysiąc łask
w Królestwie przyszłych lat.
5
Więc dzięki, Panie, Ci!
za dobrodziejstwa zdrój,
Twa łaska jako słońce lśni
nade mną, Panie mój!
Koniec