Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 113a

Dziś jestem szczęśliwy

1
Dziś jestem szczęśliwy, bo przyszedł już Pan,
Król przyszedł prawdziwy wypełnić swój plan.
I zbór się raduje, bo nastał już czas.
Król rządy sprawuje, wybawi wnet nas.
2
O, Jezu, mój Zbawco, miłościw bądź mi!
Żywota Ty dawco! Niech chwała Ci brzmi!
Tyś przyszedł na ziemię dźwignąć nas ze zła,
a ludzkie to plemię wybawi moc Twa.
3
O, Panie, nad Pany, do Ojca nas zbliż,
przez krwawe Twe rany, przez trudny Twój krzyż.
Dziś nasze skryj grzechy i policz nasz ból
i udziel pociechy, boś Ty jest nasz Król.
4
O, ciesz się, Syonie! Już idzie czas twój,
już Zbawca na Tronie roztacza łask zdrój.
Wnet koniec cierpienia, nagrodzi nas Bóg,
dostąpim zbawienia u Jezusa nóg.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
113a

Dziś jestem szczęśliwy

1
Dziś jestem szczęśliwy, bo przyszedł już Pan,
Król przyszedł prawdziwy wypełnić swój plan.
I zbór się raduje, bo nastał już czas.
Król rządy sprawuje, wybawi wnet nas.
2
O, Jezu, mój Zbawco, miłościw bądź mi!
Żywota Ty dawco! Niech chwała Ci brzmi!
Tyś przyszedł na ziemię dźwignąć nas ze zła,
a ludzkie to plemię wybawi moc Twa.
3
O, Panie, nad Pany, do Ojca nas zbliż,
przez krwawe Twe rany, przez trudny Twój krzyż.
Dziś nasze skryj grzechy i policz nasz ból
i udziel pociechy, boś Ty jest nasz Król.
4
O, ciesz się, Syonie! Już idzie czas twój,
już Zbawca na Tronie roztacza łask zdrój.
Wnet koniec cierpienia, nagrodzi nas Bóg,
dostąpim zbawienia u Jezusa nóg.
Koniec