Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 113

Cześć Panu, cześć Zbawcy

1
Cześć Panu, cześć Zbawcy, chwała Jemu cześć!
Śpiewajmy Mu chwałę, bo wielki jest Pan;
Królowi naszemu musimy pieśń wznieść,
bo On nas obiecał w niebiański wziąć stan.
2
O, Jezu, mój Zbawco, przez Twą świętą krew
jam dzisiaj zbawiony, Tyś żywot mi dał.
Tyś krzyżem śmierć zwalczył, zgasił Boży gniew
i teraz nas wiedziesz do niebiańskich chwał.
3
O, śpiewaj, ma duszo, tę radosną pieśń,
że Zbawca na ziemi znowu pośród nas,
że zmyje ze świata starą grzechu pleśń,
Królestwa na ziemi zaprowadzi czas.
4
Więc cieszy się w Panu Jego wierny lud
co pracę żniwiarzy pełni pośród prób,
że ujrzy na ziemi ten największy cud,
gdy ludzkość wzbudzoną odda czarny grób.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
113

Cześć Panu, cześć Zbawcy

1
Cześć Panu, cześć Zbawcy, chwała Jemu cześć!
Śpiewajmy Mu chwałę, bo wielki jest Pan;
Królowi naszemu musimy pieśń wznieść,
bo On nas obiecał w niebiański wziąć stan.
2
O, Jezu, mój Zbawco, przez Twą świętą krew
jam dzisiaj zbawiony, Tyś żywot mi dał.
Tyś krzyżem śmierć zwalczył, zgasił Boży gniew
i teraz nas wiedziesz do niebiańskich chwał.
3
O, śpiewaj, ma duszo, tę radosną pieśń,
że Zbawca na ziemi znowu pośród nas,
że zmyje ze świata starą grzechu pleśń,
Królestwa na ziemi zaprowadzi czas.
4
Więc cieszy się w Panu Jego wierny lud
co pracę żniwiarzy pełni pośród prób,
że ujrzy na ziemi ten największy cud,
gdy ludzkość wzbudzoną odda czarny grób.
Koniec