Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 112

Zasyłam dziś do Pana modły me

1
Zasyłam dziś do Pana modły me,
klękając na kolana, błagam Cię:
racz przyjąć mą ofiarę w łasce swej!
Umocnić moją wiarę, Panie chciej!
[:W zwątpieniu dodaj sił, bym w Tobie Panie żył:]
2
Ja spieszę do Jezusa w myśli mej,
gdy bierze mnie pokusa w chwili złej;
Pan zawsze mnie wysłucha, łaskę da,
gdy tylko w sercu skrucha i żal trwa,
[:Bo On Miłości Pan! Z dobroci zawsze znan!:]
3
Czy wieczór, czy o świcie, śpieszę doń,
bo dała mi znów życie Jego dłoń,
I w Nim nadzieja moja przyszłych chwał,
najlepsza ma ostoja, Bóg ją dał.
[:Więc przez Twój trudny krzyż do Ojca Ty mnie zbliż:].
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
112

Zasyłam dziś do Pana modły me

1
Zasyłam dziś do Pana modły me,
klękając na kolana, błagam Cię:
racz przyjąć mą ofiarę w łasce swej!
Umocnić moją wiarę, Panie chciej!
[:W zwątpieniu dodaj sił, bym w Tobie Panie żył:]
2
Ja spieszę do Jezusa w myśli mej,
gdy bierze mnie pokusa w chwili złej;
Pan zawsze mnie wysłucha, łaskę da,
gdy tylko w sercu skrucha i żal trwa,
[:Bo On Miłości Pan! Z dobroci zawsze znan!:]
3
Czy wieczór, czy o świcie, śpieszę doń,
bo dała mi znów życie Jego dłoń,
I w Nim nadzieja moja przyszłych chwał,
najlepsza ma ostoja, Bóg ją dał.
[:Więc przez Twój trudny krzyż do Ojca Ty mnie zbliż:].
Koniec